Ramszesz történelmi arcképcsarnok: Hafré avagy Kheopsz fáraó és kora

Rádió: 
Fáraók földjén
Adás dátuma: 
2013, Július 5
Ramszesz történelmi arcképcsarnok / KONTAKT Rádió (87,6 MHz)
2013 július 5.
 
 
A műsor témája
Hafré / Kheopsz fáraó és kora
kephren_and_horus.jpg
Hafré / Kephren fáraó a védelmező Hórusz-sólyommal
forrás: http://chezsams.blogspot.hu/2008/10/horus-first-god-in-sky.html
 
abydos_kl_04-04_n23.jpg
Hafré / Kephren kartusa az abüdoszi királylistáról
forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abydos_K%C3%B6nigsliste_08.jpg
 
hafre_sphinx.jpg
Hafré / Kefrén piramisa és gizai Szfinx
 
Kefrénről vázlatosan
Hufu fáraó fia, anyja Henutszen vagy I. Meritites – „Ré fia
Feleségei és gyermekei:
III. Mereszanhtól (G 7530+7540): Nebemakhet (LG 12, majd LG86 +?G 8172 (Lepsius 86)?), Duaenré (G 5110), Niuszerré (G 8140), Heneterka / Sepszetkau (említ: G 8172), 2 további lány (?G 8250)
I. Hamerernebtitől: Menkauré / II. Hamerernebti (IIIc vagy G 8978)
Hekenuhedzsettől: Szehemkaré (G 8154 (= LG 89)
Perszenettől (G 8156 (= LG 88)): ?Nikauré (LG 87 (G 8158).
+ (anya ismeretlen): Anhmaré (említik: G 8172), Ahré (H4), Iunmin (G 8080 (= LG 92)), ?Iunré (G 8466), Babaf (Hnembaf, G8250) / Rehetré (G 8530), Hemetré (G 8464)
 
temető: piramisától D-re sziklatörésben a családi, és K-re (Central Field) a ahivatalnokok és későbbi temetkezések - ? D: G I S és Ny-i temető
Stadelmann: uralkodása előtt Haef-Hufu néven, masztaba Hufu piramisa mellett
 
legkésőbbi korabeli évmegjelelölés: „13. marhaszámlálás” – G 7650 masztaba burkoló kövének a hátán
torinói királylista: 20 + ? év
Manethón: 66 éves uralom után Bikherisz követte a trónon
Hérodotosz és Diodórosz: 56 éves kegyetlen uralkodás
Ma: 24-26 éves uralkodás
 
Titulatúra:  
 
Trónnév (nsw bjtj)
*xa=f -Ra
„felkel ő, Ré”
születési név (sA ra)
*xa=f -Ra
„felkel ő, Ré”
Hórusz név
*wsr-jb
„erős szivű ”
Két Úrnő név
*wsr m nbtj
„erős a két úrnő által ”
Arany Hórusz név
*nTr-nbw-sXm
„hatalmas aranysólyom”
Hérodotosz II. 127: Χεφρ?ν (Kephrén), Diod. I. 64: Kephrén, Manethón: Szuphisz II., Eratoszthenész: Szaophisz

Események:
expedíció a Wadi Hammamatba (graffito) és a keleti sivatagba (graffito Bir Minihben)
dioritbánya Tashkán (Núbia)
vsz. sinai expedíció
kereskedelmi kapcsolatok Eblával / Tell Mardikh (tál), Büblosszal (pecsételőhenger)
vö. Nekauré végrendelete (Breated, AR I. )
 
Építkezés:  
Gizai piramis-együttes (piramis, mellékpiramis, hajóárkok, völgytemplom-feljáró-halotti templom) = wr xa=f-RaHafré nagy”- piramis: 215,25 x 215,25 m, M: 143,5 m
halotti-templom: leletek között buzogányfejek a nevével, kőedények
völgytemplom: a bejárat előtt Hathor és Basztet istennő feliraton, a padlózat alatt találta Mariette a híres diorit Kefrén szobrot, feje mögött a sólyommal
Szfinx – egyes feltételezések szerint őt ábrázolja – a királyi hatalom szimbóluma, ?piramis őre (Újbirodalom korától önálló istenség)
Bubasztisz és Tanisz: kőtömbökön megtalálható a neve – utólag ideszállított?
Memphisz: szobrot állított
pWestcar: ő meséli el Ubaaner történetét
  
Sír:
Giza: piramis-együttes
 
Utóélet: 
halotti kultusz a 6. dinasztia végéig – 32 halotti papja, 51 halotti alapítványa volt (50 az 5. dinasztia korából) – Ny-ra, Rudzs-Ka, halotti papja masztabája (2010-es felfedezés)
Wadi Hammamat, 12. din.: Keopsz, Kefrén, Dzsedefré, Dzsedefhór és Bauefre neve kartusban – a hely védőistenei?
II. Amenhotep: Szfinx mellett épített templom sztéléjén Giza = „Keopsz és Kefrén pihenőhelye”, Álomsztélén is.
II. Ramszesz vagy Merneptah: É-i és Ny-i sziklafalak graffitijei – restaurálási program 
21. din: gizai Izisz kultusz terjedése – 26.-27. din.: 4 Izisz pap Keopsz és Kefrén papja is
Hérodotosz, Diodorosz: kegyetlen uralkodó, istenek tiszteletének tiltása, kényszermunka a piramisán – Diodorosz: a néptől való félelmében titkos helyen temették el a rokonai 

Múmia:
Ismeretlen
 

Szerkesztő: dr. Győry Hedvig
Műsorvezető: Kövi Franciska és Oláh Adrienn
Technikai munkatárs: Padi Géza