Mikszáth Kálmán Fekete városai / Petőfi Irodalmi Múzeum

Rádió: 
Tárlatról tárlatra
Adás dátuma: 
2010, November 8

Tárlatról tárlatra / KONTAKT Rádió (87,6 MHz)

2010 november 8.
 
A műsor felépítése:
I. Kaleidoszkóp / kiállítási hírek
II. Bemutatjuk/ Petőfi Irodalmi Múzeum
 
A műsor vendégei:
E. Csorba Csilla főigazgató
A történelem, francia és művészettörténet szak elvégzése után 1975-től dolgozik a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Közben 5 évig Bonnban tartózkodott, majd hazatérte után főigazgató-helyettesként (1996), az utóbbi 5 évben pedig főigazgatóként irányítja a Múzeumot. Kutatási területe a 19. századi művészet története, elsősorban irodalmi vonatkozásaiban: az illusztrációk, könyvművészet és fotótörténet. Öt könyve is ezekben a témákban jelent meg. Közben számos tanulmányt is közzétett, és sok kiállítást rendezett. 2009-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét, 2010-ben pedig a Budapestért díjat ítélték neki.
 
Bagó Ilona
1982 óta dolgozom a Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattárában. Számos hagyatékot dolgoztam fel, ezek közül a legjelentősebb a  Móricz-hagyaték. Kutatási területem a 20. századi próza. Az utóbbi 15 évben 6 kiállítást rendeztem, Móricz Zsigmond és József Attila életművéből. Sajtó alá rendeztem Móricz Zsigmond regényeit és novelláit, Gárdonyi Géza regényeit. 3 éve vagyok a Magyar Irodalmi Emlékházak megújulása program egyik koordinátora, ennek keretében 7 új kiállítás létrejöttében közreműködtem.
Móricz Zsigmond szellemi hagyatékának népszerűsítéséért Móricz-díjat, az Eszmélet című, négynyelvű, multimédiás kiállításért nívó-díjat kaptam. Ennek a kiállításnak az anyagát bemutató DVD az AVICOM nemzetközi versenyében ezüst díjat kapott.
 
 
I. Kaleidoszkóp
 
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria (Budavári Palota A-B-C-D épület, Szent György tér 2) 
Magyar Ropszódiák. Félicien Rops, a belga szimbolizmus mestere – 2010. október 1 - 2011. január 9.
Félicien Rops. Alkotásairól el lehet mondani, hogy igen érdekes, kissé lázadó, de a maga nemében páratlan művek.  Előtte nem igazán ábrázolták a világot ennyire durván és őszintén. 18 éven aluliaknak nem ajánlott a tárlatlátogatás, ugyanis vannak köztük igen erotikus és halál-központú képek is, de aki nem akad meg ezeken, nagyon tudja élvezni.
 
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria (Budavári Palota A-B-C-D épület, Szent György tér 2.)   
XIX. Nemzet és művészet. Kép és önkép – 2010 november 4. - 2011 április 3.
A kiállítás egy bő évszázad képzőművészeti anyagából válogatva a nemzeti művészettel kapcsolatos fogalmak, motívumok, művészi kerettémák bemutatására törekszik. Miközben a képzőművészet „nyelve” mindvégig egyetemes, a 19. század egyik központi törekvése a nemzeti művészet megteremtése volt. Ennek során létrejött egyfajta nemzeti vizuális motívumkészlet (és egy ezzel összefüggő jelentésrendszer), mely máig nemzeti önképünk egyik pillére. A kiállítás e sémák, toposzok eredetét, egykori kontextusát mutatja be, feltárva azokat a - gyakran nemzetközi - vizuális forrásokat, amelyeken alapulnak, és a motívumok jelentésváltozásait a "hosszú 19. század" során. A kiállítás látogatója ezáltal tudatosabban viszonyulhat a nemzeti önkép ezen alapelemeihez. A kiállítás „A felemelő évszázad” minisztériumi programsorozat keretén belül valósult meg.
 
Szeged, Somogyi Könyvtár (Dóm tér 1-4)
110 éve született Öveges József – 2010. november 1 - 2010. november 20.
A népszerű fizikus életét, munkásságát, könyveit eleveníti fel a kiállítás, nagyban támaszkodva az intézmény könyvállományára.
Képregény határainkon túl – 2010. november  1 - 2010. november  22
A kiállítás ízelítőt ad a határon túli, valamint a külföldi képregények világából. A tárlat a 2. Szegedi Képregényfesztivál kísérő rendezvénye.
Rusz Lívia életmű-kiállítás – 2010. november 11 - december 1-ig
A kiállítás eredeti rajzokon és grafikákon keresztül mutatja be „Csipike, az óriás törpe" megalkotójának munkásságát. A művésznő a 2. Szegedi Képregényfesztivál díszvendége.
És számos kamarakiállítás a fiókkönyvtárakban, melyeket rövid összefoglalóját előző adásunkban meghallgathatják, elolvashatják.
 
Kalocsai Érseki Könyvtár (Szentháromság tér 1)
Missziók, utazások, zarándoklatok – 2010 április 8 - 2010 december 31
Kalocsa városában egykor élt jezsuita szerzetesek és a kalocsai iskolanővérek egészen a Távol-Keletig eljutottak, az ő fáradtságos munkájuknak állít egyebek között emléket az Érseki Könyvtár és Kincstár kiállítása. Ezzel együtt a hithirdetés történetét is bemutatja a 18. sz. végéiga könyvtárban található, sokszor különleges értéket képviselő ősnyomtatványokkal, könyvekkel, köztük egy hártyavékony pergamenre írt kisméretű 13. századi Zsebbibliával, az Szent Pál 1250-ben lemásolt leveleivel, Felix Fabri, Bernhard von Breidenbach és Konrad Beck 1483-as szentföldi zarándokútjával, Konrad von Megenberg 1475-ben megjelent természettudományi munkájával, melyet a távoli földrészeken lakó, elképzelt csodalények metszetei díszítenek … De látható itt a Miatyánk japán nyelvű fordítása Kanyó Gyula kalocsai pap másolatában. A kéziratos kötetben az ima 254 különböző nyelvű változata olvasható. A bengáli, tahiti, hindusztán és tatár nyelvű Szentírások mellett még páli nyelvű pálmalevelekre másolt buddhista meditációs könyvet is kiállítottak.
 
Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési Kar (Szántó Kovács János utca 1)
Egyiptomi képzetek – festmények a fáraók földjéről – 2010. október 27 - 2010 november 30.
A tíz egyiptomi művész országot bejáró vándorkiállításán mintegy félszáz képet bemutatnak be: akvarelleket és olajfestményeket lehet látni az Assala Egyesület alkotóitól (Amr el-Kafravi, Eszmat Davesztasi, Ez el-Din Nagiub, Faten el-Navavi, Hannan el-Siek, Kemal Saltot, Vafik Monzer, Marva el-Sazli, Reda Abd el-Szalam és Taha el-Kurani). A vándorkiállítás Zsámbékról érkezett.  
 
Budapest, Klebelsberg Kultúrkúria (Templom u. 2-10)
Határon. Penkala Éva DLA Ferenczy Noémi-díjas textilművész kiállítása – 2010 november 5. - 2010 november 28.
Munkáival a hazai és külföldi textilművészeti megmozdulások, tárlatok rendszeres résztvevője. 1975 óta közel 140 különböző technikai kivitelű és műfajú textil-munkát hozott létre. A formai és - a textilművészet mozgalmaihoz kapcsolatot kereső - anyagkísérleteivel párhuzamosan a művészeti ág gyökereinek kutatásával is foglalkozott. Ez az anyagok eltérő minőségeinek, struktúráinak és a technológiai lehetőségeknek, továbbá a kultúrák alapvető jellegzetességeinek alaposabb tanulmányozását jelentette. A szimbolikus összefüggések újrafogalmazásával alkotja textilmunkáit.
Templomok, romok, kolostorok. Futó László fotókiállítása – 2010 november 8. - 2010 november 28.
 
Veszprém, Lackó Dezső Múzeum (Erzsébet sétány 1)
Lackó Dezső emlékkiállítás  – 2010 november
150 éve született Lackó Dezső (1860 – 1932) a veszprémi Piarista Gimnázium természetrajz- és földrajztanára. Diákjait alaposságra, rendszerességre szoktatta. Maga szigorú, de szeretetteljes tanár volt. A Királyi Magyar Természettudományi Társulat rendes tagjakén is ragaszkodott Veszprémhez, ahol komoly természettudományi kutatásokat végzett, felfedezte pl. Veszprém-Jeruzsálem-hegyi kőbányában a kavicsfogú ősteknős vázát (plachocelys placodonta 1902, Templom utca 757), és 1903-1932 ben az újonnan alapított Veszprémvármegyei Múzeum és Könyvtár igazgatójaként régészeti feltárásokat is folytatott (mint pl. Tótvázsonyban: kőlapokkal fedett, római-kori sírok és XVII. sz-i kripta, bronzkori temető, Ságvár (Somogy m.): felső diluviális kutatások (ősló, szarvas és ősember maradványok), valamint néprajzi gyűjtőmunkát is végzett.  
 
Makó, József Attila Múzeum (Megyeház u. 4.)
Az emlékezés színes álmai. Válogatás kortárs roma festőművészek munkáiból – 2010 november 6. - 2011. január 31.
A tárlat a kortárs roma festészetet bemutatása, melynek sajátossága nem a színvilágban, sokkal inkább a témaválasztásban rejlik: megelevenedik a cigány telepek élete, jellegzetes mesterségek, a történelmi emlékezet és mitológia. A képeken jól látszik, hogyan keresik a művészek saját roma identitásukat. (Az első cigány képzőművész, akiről tudomással bír a művészettörténet Antonio Solario reneszánsz festő, aki feltehetően olasz apa és cigány származású anya gyermekeként született. A cigány képzőművészek először a második világháború utáni évtizedekben jelentkeztek csoportosan periódusa Nyugat-Európában, míg Közép- és Kelet-Európában mintegy három évtizeddel később.)
 
Győr, Esterházy-palota (Király u. 17.) 
Szüts Miklós retrospektív kiállítása – 2010. november 6. - december 5.
 „Szüts Miklós festményei nem árulnak zsákbamacskát, minden nézéskor kiderül róluk valami új, valami váratlan, olyasmi, amit az ember az első találkozáskor ugyan tudott, de nem látott, vagy fordítva: látta, de nem tudta. Ugyan rögtön megmutatják magukat, föl nem fedik, rólam szólnak, de nem akarnak rám dőlni a falról, nem akarnak sokkolni, átnevelni. Ugyanakkor kíváncsiak a tekintetemre, tudják, hogy anélkül nincsenek. A művészet, de minden valamirevaló műalkotás ajánlat a befogadó felé, tessék, ez vagyok, élj velem, avagy ne élj, de vegyél rólam tudomást.” (Parti Nagy Lajos)
 
Gyõr, Váczy Péter Gyűjtemény (Nefelejcs köz 3)
Nehmen Sie Platz! / Foglaljon helyet! Kortárs osztrák építészeti kiállítás – 2010 november 6. - 2010 november 30.
Az Architektur Raumburgenland osztrák építészeti alapítvány kiállítása a kortárs építészetelmélet egyik legnépszerűbb területét, a tér/hely kérdését dolgozza fel a kistérségek életében. Az elmúlt évtizedben a közterület különböző pályázatok, nagyberuházások segítségével a falvak és községek reprezentációjának sajátos területévé vált. A tárlat a szabad közösségi életterek változását mutatja be a kortárs építészet nézőpontjából.
 
Győr, Borsos Miklós Állandó Kiállítás (Győr, Apor Vilmos Püspök tere 2.)
Egy ünnep fényei. Advent a Múzeumban. Válogatás Borsos Miklós rajzaiból – 2010 november 6. - 2010. december 31.
A tárlat Borsos Miklós olyan adventtel és fénnyel kapcsolatos rajzaiból áll, melyeket ritkán láthat a közönség, hiszen nem szerepelnek az állandó kiállítás anyagában. Karácsonyfájára győri művészek készítenek díszeket. A Gyermekmúzeum hagyományaihoz híven a kiállítótérben adventi témájú játékok várják a gyerekeket.
 
Kecskemét, Cifrapalota (Rákóczi út 1.)  
Téli Tárlat – 2010 november 5. - 2010 november 28.
Az immár négy évtizedes seregszemle házigazdája az utóbbi években az 1992-ben alakult Műhely Művészeti Egyesület, mely a Bács-Kiskun megyében élő művészeket fogja össze. A műfajilag (szobrászat, festészet, grafika, kerámia, textil, zománc, fotó) is rendkívül változatos kiállításon ezúttal 46 alkotó műveit tekinthetjük meg. Mint a Bács-Kiskun megyei alkotók kétévente megrendezésre kerülő tárlata, Kecskemét után Baján, a Nagy István Képtárban lesz látható.
 
Budapest, Ernst Múzeum (Nagymező u. 8.)
TEHNICA SCHWEIZ / László Gergely: Jad Hanna – A kollektív ember – 2010 november 5. - 2010 december 31.
Izrael legismertebb kommunista kibucát az arab-izraeli háborúban elfoglalt területek határán, a Jordán Királysághoz tartozó Tulkáremhez közel alapították Holokausztot túlélt magyar fiatalok, és nevezték el a szintén magyar származású Hanna Szenes hősi emlékére Jad Hannának. Most Jad Hanna egyik alapítójának unokája az elmúlt 15 évben a kibucban tett látogatásain szerzett benyomásai, levelek, fotón, filmen rögzített életképek, portrék meg interjúk, valamint archív dokumentum-propagandafilmek részleteinek a segítségével ennek a közösségi létformának a megszűnését, illetve átalakulását mutatja be. A Tehnica Schweiz alkotócsoport tagjai, László Gergely és Rákosi Péter képzőművészek 2004 óta dolgoznak együtt.
 
Budapest, Budapesti Történeti Múzeum (Budavári Palota E épület, Szent György tér 2.)
Szovjet fogságban. Emlékek Dr. Gyermek László rabságának idejéből – 2010 november  5. - 2011 január 2.
A belgyógyász orvos és amatőr művész Gyermek László tartalékos katonaorvosként vonult be, és 1945 tavaszán került szovjet hadifogságba. A Szovjet Karélia különböző táboraiból 1948-ban térhetett haza. A tábori életről készített képek elkészülésénél is nagyobb szerencse, hogy ezek a különleges kordokumentumok, eljutottak Magyarországra. A hazatérés alkalmával ugyanis a foglyoknak semmilyen papírt, dokumentumot, rajzot sem volt szabad magukkal vinni. A visszatérését kockáztatva a sok áteresztő és ellenőrző ponton valahogyan sikerült átcsempésznie a kiállításon bemutatott közel 70 db rajz és vízfestményt. Nyilvánvaló szándéka szerint az észak-orosz táj és a fogolyélet hangulatát az alkotásain keresztül másoknak is be akarta mutatni. Hatvankét évet kellett várni, hogy ez a szándék végre megvalósulhasson. Néhány személyes tárggyal kiegészítve, mint pl. a fa koffer és bot, a rendezők egy tábori karácsony hangulatát igyekeztek megidézni.
 
Hódmezővásárhely, Emlékpont Múzeum (Andrássy u. 34)   
Elkán László hazatér – Lucien Hervé 100 – 2010 november 4. - 2010 december 19.
Lucien Hervé (1910-2007), a világhírű, magyar származású fotográfus műveiből 28 eredeti Hervé-képet, egy a fia által készített Hervé-portrét és valódi kuriózumként egy Lucien Hervé alkotta kollázst láthatnak az érdeklődők. Méltán lehetünk büszkék a Hódmezővásárhelyen született Elkán Lászlóra, aki Le Corbusier állandó fotósaként a 20. századi építészeti fotográfia megújítója és egyik legnagyobb alakja. Közismert Lucien Hervé nevét a francia ellenállásban vette fel a második világháború alatt, és később művésznévként használta. Fényképei a fény-árnyék ellentétekre épülnek és különleges, geometrikus látásmódmóddal mutatják be az épített, illetve a természetes környezet formáit. 1969-től portréfotósként is sikereket ért el. „A fotó arra hivatott, hogy felrázza a képzelőerőt, nem elég csak, ha csupán emlékeztetőül szolgál” – vallotta.
 
Budapest, Szépművészeti Múzeum (Dőzsa Gy. u. 41)
Lucien Hervé 100 – 2010 október  27. - 2011 január 23.
Az újonnan a múzeum gyűjteményébe került száz fotót és számos, eddig még nem közzétett dokumentumot bemutató kiállítás elsősorban a magyar származású művész építészeti fotóira helyezi a hangsúlyt. A tárlat Magyarországon első ízben mutatja be a teljes életművet a művész tevékenységét, munkamódszerét és kapcsolatrendszerét szélesebb kontextusban feltáró dokumentumokkal együtt. Az ismert és elismert felvételek mellett a magyar közönség számára ismeretlen, sőt soha ki nem állított művek is láthatók. Le Corbusier azt mondta róla, hogy fotóin keresztül maga is jobban megismeri épületeit. A tárlat a Fotóhónap 2010 rendezvénysorozat kiemelt eseménye.
 
Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum (Múzeum krt. 14-16.)
Hemzőváros. Hemző Károly kiállítása – 2010 november 4 - 2011 január
Hemzőváros hangulata, lakói, utcái, szegletei ismerősek számunkra, ám ma használatos térképen nem található meg. Hemző Károly teremtette meg fényképezőgépe segítségével létrehozott képekkel és öt évtizedes munka során. A 82 éves sportfotósként, riporterként és dokumentaristaként, képszerkesztőként, az utóbbi évtizedekben pedig gasztronómiai fényképészként alkotó művészidén júniusban adományozta a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának a maga nemében páratlan kollekciót: több tízezernyi felvételt - vintázs kópiák, negatívok, diapozitívek -, kameráit, objektívjeit, több mint öt évtizedet átfogó pályájának dokumentációját.
 
Pécs, Vasváry-ház (Király utca 19.)
Az ígéret földje – kortárs szerb fotókiállítás – 2010. október 29 - 2010 november 12.
A Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program keretében nyíl szerb fotókiállítás nyolc alkotó képein keresztül mutatja be a mai Szerbiát. Akár szimbolikusan, akár ironikusan, ehhez az ígéret földjéhez kapcsolódnak munkáik, ismert emberekhez, gyerekkori emlékekhez - vagy földalatti menedékekhez.Minden egyes művész munkája valamilyen politikai és társadalmi témához kapcsolódik, minden alkotásban fellelhető a „társadalmi” és személyes történetek összekapcsolódása. A fotótárlatot videóvetítés egészíti ki. Az alkotók közül Ivan Petrovic mai atombunkerek belsejéről készít fotókat 2002 óta Nyugat Európában és Szerbiában. Vesna Pavlovic-tól privát szoborkertekről készült felvételeket láthat az érdeklődő, Tijana Pakic pedig egy éven át fotózta környezetét, így családját, barátait, és a helyet, ahol húsz éve él: Új Belgrádot. Vladimir Peric régi képek gyűjteményét tárja a bámészkodók elé, Oros Drjuric celebeket fotóz. Zoran Naskovski az USÁ-ban és Szerbiában élő kis városi közösségeket örökített meg és állított párhuzamba. Dejan Kaludjerovic szerint a múlt nem tény, hanem konstrukció, digitális manipulációval pedig két fotó bármikor lehet egy teljes dokumentum. Ana Adamovic „Mások” elnevezésű projektje egy vizuális kutatás, amely egyfajta „nyugati” szemszögből úgy tekint a Balkánra, mint arra a helyre, ahol „mások” élnek.
 
Budapest, Néprajzi Múzeum (Kossuth Lajos tér 12.)
Élő Népművészet. XV. Országos népművészeti kiállítás – 2010 október 29. - 2011 március 27.
Az elmúlt öt év népi kézművességének legszebb mesterremekeit felvonultató tárlat anyagát több ezer pályamunkából válogatta ki a szakmai zsűri. A pályázati kiírás szerint olyan alkotásokat vártak, melyek a hagyományos népi technikákkal dolgoznak, és motívumokból merítenek, de a mai környezet-, lakás- és viseletkultúránkba is beilleszthetők. Ezt hangsúlyozza kiállítási környezetük, a modern bútorokkal berendezett enteriőr. Közel 450 alkotó és alkotóközösség 1700 tárgya látható. A népi kismesterségek valamennyi ága megjelenik a tárlaton: történeti és paraszti hímzés, csipke, kékfestő, viselet, népi ékszer, szőttes, nemez, faművesség használati tárgyak, bútorok, játékok, csont- és szarufaragás, kovácsmesterség, fazekasság, bőrművesség, szalma-, csuhé-, gyékény- és vesszőfonás, mézeskalács, gyermekjáték. A tárlat azt is bemutatja, milyen utat járt be a népművészet felfedezésének kora (19. század vége) óta, és hogyan jött létre belőle a népi iparművészet. A díjakat a megnyitón adták át.
 
Budapest, FUGA Budapesti Építészeti Központ (Petőfi Sándor utca 5)
Szecesszió Rigában – 2010 október 28. - 2010 november 19.
Riga a 19-20. század fordulóján dinamikusan fejlődő ipari és kereskedelmi város volt. Ekkor bontakozott ki az európai trendeket követő szecessziós (art nouveau) építészet a város központi középkori Hansa városi és kora barokk magját övező kör és sugárutak mentén. Elsősorban lakóházak, kormányzati épületek és kulturális intézmények épültek az új stílusban. A burjánzó díszítményű házak Európában szinte egyedülállóan egységes tömbben maradtak fent a világháborús pusztítások közepette. A jelentős rigai szecessziós építészek sorában található az orosz filmrendező Szergej Eisenstein édesapja, Mihail Eisenstein is.
 
Budapest, Pintér Szonja Kortárs Galéria (Falk Miksa utca 10)
Moholy-Nagy László 100 rajza az I. Világháborúból – a 20 éves Első Magyar Látványtár kiállítása – 2010 október  28. - 2010 november 20.
A 20 éves Első Magyar Látványtár Alapítvány ez alkalommal első ízben tárja a budapesti közönség elé a közelmúltban Brüsszelben, Berlinben, Párizsban és Apoldában bemutatott, gyűjteményében őrzött Moholy-Nagy László anyagot, melyben a művész tábori levelezőlapjainak mintegy fele (kb. 150) megtalálható. Nem pusztán a művész ifjúkori rajzainak biztosan futó és mégis könnyed és elegáns vonalai, vagy friss, eleven dekoratív színei tűnnek ki, hanem egy sajátos dokumentatív szemlélet is, mely a művészi szándékkal egyező objektivitást képvisel. A kiállítás a „Műgyűjtők éjszakája” rendezvényei keretében nyílt.
 
Hódmezővásárhelyi Művészeti, Kutatási és Oktatási Központ (Nagy Sándor utca 9)
Tradíció – Innováció. XXI. századi professzionális kerámiaművészet és kerámiaipar Hódmezővásárhelyen – 2010. október 27. - 2010. november 28.
A kiállítás bemutatja a vásárhelyi gyárak legújabb termékeit és annak szellemi és technológiai színvonalát, erejét. A gyári termékek mellett megjelennek a Vásárhelyi Kerámia Szimpóziumokon és Művésztelepen 1996-2010 között született művészeti alkotások is.  A tárlat ideje alatt kerül megrendezésre „A professzionális kerámiaművészet színterei Magyarországon” című konferencia.
 
Budapest, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Galériája (Reviczky utca 1./ Szabó Ervin tér 1.) -
Határon innen, határon túl. Tamási Gábor fotókiállítása – 2010 október  27. - 2010 november 16.
Tamási Gábor (1952-) 1970 óta foglalkozik alkalmazott fotográfiával a tárgyfotótól a reklámfotón át egészen a riportfotózásig. Munkáinak legjellemzőbb fogalmai az urbanizáció, a dokumentarizmus, a képi szemiotika és az absztrakt ábrázolás. Saját munkáiban az ember és a civilizáció viszonyát vizsgálja. Az itt bemutatott fekete-fehér fotósorozat egy nehéz körülmények között élő erdélyi falu, a színmagyar lakosságú Homoródalmás egy hetét mutatja be.
 
Miskolc, Herman Ottó Múzeum (Papszer 1.)
„Oskola” – kiállítás a 450 éves református iskola tiszteletére a Papszeren – 2010 október 25. - 2011. június 1.
A 19. századi iskolatörténeti enteriőr mellett a látogatók megtekinthetik a Lévay József Református Gimnázium névadójának kitüntetéseit, okleveleit is. Helyszínül az egykori "Oskola", a Herman Ottó Múzeum Papszeren található épülete szolgál.
Vác, Görög Templom Kiállítóhely (Tragor Ignác Múzeum, Katona L. u. 6.)  
Szutor Katalin restaurátorművész kiállítása – 2010 október 7. - 2010 november 27.
A Képző-és Iparművészeti Szakközépiskola festő szakán falfestészetet és egyéb festő technikák mellett mozaikrakás tanuló művésznő mindig is különös figyelmet szentelt az ikonfestészetnek. Kezdetben a bizánci művészet egy-egy jellegzetes ikonográfiai típusát másolta, mellyel az ortodox művészet formai és tartalmi világához került közelebb, majd 1993 óta saját elképzelései szerint maga is fest az ikonoknál megszokott jelleggel.  
 
Szeged, Fekete-Ház (Somogyi Béla u. 13)
1956 – Válogatás Görgényi István festőművész (1917-1973) művészeti hagyatékából – 2010 október 22. - 2011 január 30.
Bár Görgényi  István (-1976) Aba Novák Vilmos és  Rudnay Gyula tanítványa volt, bányászként kereste kenyerét. Mély tónusú, szenvedélyes megfogalmazású festményeket alkotott, melyek P. Tóth Enikő művészettörténész szerint akár a romantika és a nemzeti realizmus folytatásának is tekinthetők. Görgényi  1956 után titokban megfestette a forradalomhoz kötődő élményeit. A festményeket rejtve tárolta élete végéig. Szabadságát veszélyeztette volna, ha kitudódik létük. Csak 2006-ban került elő a páratlan 56-os kollekció - egy pincéből.  
 
 
Előzetes: 
Győr, Xantus János Múzeum (Széchenyi tér 5.)
Magyar geometrikus művészet – 2010 november 11 - 2011 január 3.
A Magyar geometrikus művészet c. vándorkiállítás fő szervezője, az anyag összegyűjtője Joseph Kádár, akinek sikerült egy olyan, a magyar konstruktív művészetet bemutató és képviselő anyagot összegyűjtenie, amely átfogó képet ad a hazai kortárs geometrikus művészetről (Bak Imre, Schöffer Miklós, Konok Tamás, Fajó János, Barcsai Jenő, Victor Vasarely, Hencze Tamás stb.).
 
A Múzeumok Őszi Éjszakáját ugyan idén központilag nem szervezik, de számos múzeumban kerül sor különleges programokra, melyeket érdemes meglátogatni. Az egyes intézmények saját honlapján lehet ezekről tájékozódni.  
 
 

II. Bemutatjuk

 
Állandó kiállítás:
Állandó Petőfi Sándor-kiállítás - „Tanuljátok meg, mi a költő...”
 
Rend vesztő múlt idő. Mikszáth Kálmán Fekete városai. Kiállítás Mikszáth Kálmán halálának 100. évfordulóján –2010. október 13 - 2011. május 31
A Mikszáth tárlat, az író halálának 100. évfordulójának tiszteletére rendezték. Képek, tárgyak, képzőművészeti alkotások, az író publicisztikáin keresztül ismerteti meg az érdeklődőket a művész életével, munkásságával.
 
Álmok köntöse – Magyar írók Bécs-élménye 1873–1936 – 2010 október 18. - 2011 február 10.
A magyar írók Bécs élménye kiállítás egy sorozat része, Párizs és Berlin után az írók itteni tevékenységét mutatja be filmekkel, fotókkal illusztrálva. A város mindig is nagy jelentőséggel bírt, sok írónk-költőnk érezhette otthon magát az osztrák fővárosban, kapcsolatokat teremthetett, tanulhatott.
 
1800-as járat, Erkel Ferenc és a nemzeti romantika kora
A PIM utazó kiállítása
 
 
A tárlatok helyszíne:
Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum  (Károlyi Mihály u. 16)
Ez a Budapest belvárosának szívében található, nagy múltú múzeum sokoldalú tevékenyégével színes programkínálatával tűnik ki. Petőfi Sándor életútját követő állandó kiállítása mellett évente 14-16 időszaki kiállítást rendez. Rövidesen nyílik például (november 10) „A Ködlovagok” című kiállítás, amely az irodalom és képzőművészet találkozását mutatja be a századforduló környékén. Fontos kiemelni a múzeum további tevékenységei közül az irodalmi emlékházak programot és a vándorkiállításokat, más néven busz-tárlatokat. Az emlékház program során az ország különböző részein álló emlékhelyek felújítására, korszerűsítésére kerül sor EU-s pénzek fölhasználásával, és kapcsolódó programok szervezésével. Különösen nagy sikere volt közöttük a balatonfüredi Jókai-villának. 
 
 
 
Ha kíváncsi vagy, a részletekre itt meghallgathatod!
 
 


Zenei betétek:
Ágyéktól szívig live at Petőfi Irodalmi Múzeum
Petőfi Sándor, János vitéz (ének: Sárdy János)
Mikszáth Kálmán, Mikszáth Tavaszi rügyek (előadás részlet)
 
 
Szerkesztő-műsorvezető: dr. Győry Hedvig
Zenei szerkesztő: Király Hedvig
Technikai munkatárs: Molnár Bernadett
 
 A műsor a KKDSZ támogatásával készült.