Napóleon

No replies
fgizi's picture
Offline
Joined: 2010 Jun 28

Napóleon muszlim volt!?

 

Az egyiptomi Nemzeti könyvtár értékes kincsei között találta Germanus Gyula /Hadzsi Abdul Karim/,

Abdur-Rahmán al-Dsabarti kéziratát Napóleon egyiptomi expedíciójáról.

"Mint szemtanú és a Napóleon létesítette "kilencek tanácsa" tagja, közelről látta az eseményeket.

A "kilencek tanácsa" mohamedán jogtudósokból állt, és ennek a testületnek kellett volna az egyiptomi népet fokozatosan bevezetnie a demokratikus kormányzásba. A vallásjog-tudósok, az ulemá-k kívülről tudták a Koránt, de nem tudták mi a különbség francia és angol között.

Dsabarti kimerítően leírja, hogyan tért át Napóleon az iszlámra. Keleti ruhát öltött, és felszólította III.Szelim török szultánt, csatlakozzék hozzá, hogy együtt mint mohamedán vezérek hódítsák meg a világot.

Dsabarti, aki a XVIII..században a középkor tudását képviselte, nem értette meg Napóleon újítását. Hiába tanulmányozta a forradalom tábornoka a Koránt, nem mozdíthatta ki a középkor dogmatizmusából a sejkeket. Dsabarti rosszallotta, hogy meg akarta reformálni a megkövesedett arab nyelvet, és Allah rendelkezéseit összhangba akarta hozni a XVIII. század szabadelvű gondolkodásával.

Lélegzetemet visszafojtva olvastam Dsabarti kéziratát, és feltűnt előttem "Nablion" alakja - ahogyan az egyiptomiak Napóleont nevezték-keleti ruhában, turbánnal a fején, a "kilencek tanácsában", amint háromszínű kokárdákat tűz fel a sejkek mellére. Ez a kép szárnyakra lendítette gondolataimat, és látni véltem azt is, hogyan menekült meg később néhány hívével vitorlás gályán hazafelé. Már közeledett a francia partokhoz, amikor angol hadihajó tűnt fel a látóhatáron. Óriási izgalom fogta el a franciákat, de Napóleon a Korán olvasásába merülve várta sorsát. Az angol hadihajó nem vette észre őket... , és a történelmi fordulat elmaradt.

Később, első konzul korában is foglalkoztatta elméjét a vallás ereje.

Amikor hívei azt tanácsolták neki, hogy nevelje a franciákat az ész  vallására, ingerülten válaszolt:

-Nem, ez lehetetlen! A franciák többsége az egyházat óhajtja!

-Ha ön a franciák többségének akarata előtt kíván meghajolni - mondá Volney, A romok (Volney francia utazó és filozófus valláskritikai műve.) tudós írója -, akkor hívja vissza a Bourbonokat.

Napóleon hátat fordított neki, és sohasem szólt többé hozzá.

Szent Ilona szigetén, száműzetésében is visszagondolt Kairóra és az iszlámra. Emlékirataiban följegyezte:

"A keresztény vallás bűnbocsánatot és büntetést hirdet, az iszlám a jó tettekért jutalmat ígér.

A kereszténység a félelem vallása, az iszlám az  ígéret tana,ezért  megragadja az elmét és az ember szívét"

Bár hallotta volna Dsabarti és a többi sejk ezeket a kijelentéseket, talán nem fordultak volna olyan mereven "Nablion" ellen..."

Eddig az idézet, gondoltam megosztom .

A szerzőt a magyar muszlimok és talán nem túlzok, a többi ország iszlám hívői is ismerik. Nincs okom kételkedni szavahihetőségében. Korabeli dokumentumok is alátámasztják ezen állítást.