Pannontenger Múzeum / Miskolc

Rádió: 
Tárlatról tárlatra
Adás dátuma: 
2014, February 10
Tárlatról tárlatra / KONTAKT Rádió (87,6 MHz)
2014 február 10.
 
 
A műsor felépítése:
I. Kaleidoszkóp / kiállítási hírek
II. Bemutatjuk / Pannontenger Múzeum, Miskolc
 
A műsor vendége:
Szoják Péter, történész, tárvezető múzeológus
 
 
I. Kaleidoszkóp
 
Budapest, OMgK VárMező Galéria (Attila út 93.)
Magyar természettudós évfordulók, 2014 – 2014. február 10. - 2014. február 28.
A mezőgazdasági Könyvtár idén ismét evfordulós kiállítással tiszteleg a mezőgazdasághoz kapcsolódó tudomáynterületek magyar nagyja előtt, szám szerint 40 tudós bemutatásával, akik az elmúlt 500 évben tevekénykedtek. Természettudósok, kutatóik, felfedezők, agrár, és vízügyi szakemberek,  akik pályafutását az Országos Mezőgazdasági Könyvtárban őrzött kiadványokon keresztül mutatják be. A középpontban kutatásaik, kísérleteik, eredményeik, alkotásaik, sőt utazásaik állnak, valmaint az utókorra gyakorolt hatásuk. Kiemelkedő helyet kapott Herman Ottó, a polihisztor halálának 100. évfordulóján.
 
Pécs, PTE / Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont (Universitas u. 2/a.)
Barakonyi Károly: Dél-afrikai pillanatképek – 2014. február 12. - 2014. március 8.
Barakonyi Károly (1938-), aki gazdasági mérnökként (1968) kezdte pályafutását a stratégiai menedzsment, stratégiai döntések, vállalati kultúra területén dolgozott egész élete folyamán, és egyetemi tanárként az egyetemek menedzsmentjének tervezését tekintette egyik fő feladatának. Fontos eredménye volt 1986-ban a Stratégiai Management Tanszék megalapitásan, melynek Prof. Emeritusa. A bolonyai rendszer kapcsán kezdett kutatásai keltették fel érdeklődését felsőoktatási menedzsment- és vezetésfejlesztési program iránt, de az ott tett látogatása számos fényképfelvétellel is gazdagitotta. Ezen a tárlaton a Mecseki Fotóklub tagjaként, fényképeivel mutatkozik be.
 
Budapest, BME OMIKK (Budafoki út 4-6.)
Jendrassik György (1898-1954) – 2014. február 12. - 2014. március 7.
A mérnökfeltaláló halálának (február 8.) hatvanadik évfordulója alkalmából rendezett kiállításon életét, és találmányait mutatják be, ezeken ekeresztül pedig a Ganz gyár életébe lehet bepillantani. Középpontban a Ganz-Jendrassik motorok és a Jendrassik-gáztubina és -nyomáscserélő áll. Elsősorban szabadalmak, szabadalmi leírások, kéziratok, tervrajzok, fotók, feljegyzések, számítások, levelek és könyvekben, folyóiratokban megjelent cikkekből lehet tájékozódni. Az Egyetem irattárában őrzött hagyatéka pedig lehetőséget nyújt arra, hogy tervezőmérnöki tevékenyésége mellett vezetői munkásságának számos eleme is megismerhetővé váljon.
 
Szeged, Móra Ferenc Múzeum (Roosevelt tér 1-3.)
Paluch Tibor: Egy régész Afganisztánban. 14 hónap Belső-Ázsiában – 2014. február 8. - 2014. április 24.
Paluch Tibor, a Móra Ferenc Múzeum régésze 14 hónapon keresztül feszitett tempóban, katonai felügyelet mellett dolgozott Afganisztánban, a több ezer éves Mes Aynak település mellett, ahol rövidesen rézbányát nyitnak. Az afgán hegyekben ugyanis rendkívül értékes buddhista emlékekre bukkant a nemzetközi expedició, melynek tagja volt: egy többezer éves város romjait találták meg, benne buddhista szobrokat, különleges épületegyütteseket és pénzverdét. A munka jelentőségét jól mutatja az is, hogy közel 600 helyi ember is részt vett a feltárásban. A fotókiállitáson a megfeszített munka folyamatát és az ottani mindennapokat mutatja be.
 
Tatabánya, Tatabányai Múzeum / Bányászati és Ipari Skanzen (Szent Borbála tér 1.)
Rómaiak a Dunakanyarban – 2014. február 8. - 2014. május 25.
A régészeti vándorkiállítás Pannónia provincia hatérmenti városainak, erődjeinek az életét mutatja be, ahol szintén hamar kiépült a birodalom közigazgatási rendszere, kialakult a római pénzforgalom, az egységes latin nyelvhasználat, elterjedtek a birodalom többi területének vallási irányzatai, a császárkultusz, megépültek a városok és katonai létesítmények, ill. a kapcsolattartáshoz szükséges hidak és utak ... betagozódott az őslakosság és a betepülő hóditók. A Danuviuson túl viszont kvádok és szarmata barbárok éltek, akikkel nem mindig éltek békés viszonyban. Ennek az 1-5. századig terjedő időszaknak a tárgyi emlékei elevenitik fel a korabeli élet számos mozzanatát. A tájékozódást rekonstrukciók, részletes leírások, rajzok, fotók segítik, és meghatározott alkalmakkor római vacsorát rendeznek a múzeumban Apicius szakácskönyve alapján. 
 
Esztergom, Duna Múzeum (Kölcsey utca 2.)
Kaposi LXXV – 2014. február 8. - 2014. március 10.
A Kaposi Endre () festőművész jubileumi kiállításán az utóbbi öt évben készült műveiből mutatnak be válogatást, melyek alkotói munkásságának új irányába, a papir- és tárgykollázs, valamint az asszamblázs műfajába tartoznak. Műveit a háztartásban feleslegessé vált, többnyire személyes kötődésű anyagokból hozza létre. Igy kapnak új értelmet a régi családi fotók, gyerekrajzok, a fiú kézírása, a közös festőpaletta, és megannyi más dolog. Mindez jelzi a művek érzeli telitettségét, saját magával és emlékeivel vivott belső harcát. Igy válik keze réván a természet tárggyá és a tárgy az emlékezet kézzel fogható manifesztumává.
 
Budapest, OMgK VárMező Galéria (Attila út 93.)
Feyér Mária, Ecset-világ és Rudas Judit, Hangulatok II. – 2014. február 5. - 2014. február 28.
 
 
Budapest, Budapest Galéria (Lajos u. 158.)
Új képek. Molnár László festőművész kiállítása – 2014. február  7. - 2014. március  16.
Molnár László festőművész (1941, Gyöngyöspata) a Zugló Kör tagja (1958-68), a magyar festészeti absztrakció franciás irányának képviselője. Rejtőzködő alkat, ezért rendezett kevés kiállitást műveiből, melyekkel a formákat kutatja, az elvont alakzatok között keletkező tereket, a vonal és a szin teret alkotó képességét. Mindezt sajátos szinvilággal. Ezen a térlaton több év olajfestményeit és tempera képeit mutatja be.
 
Budapest, Ludwig Múzeum (Művészetek Palotája, Komor Marcell u. 1.)
Átmenet. Oleg Kulik, Blue Noses, Josip Vaništa – 2014. február  7. - 2014. március 9.
A kiállítása mindhárom művésze ill. művészcsoportja a társadalomban zajló drámai eseményekre reagál alkotásaival. A radikális akcióiról nevezetes Oleg Kulik az orosz társadalomra és kortárs művészet intézményrendszerét veszi célba, a neoavangard Josip Vaništa a bemutatott kollázson a jugoszláv háborúk kezdetétől az ezredfprdolóig végbement horvát társadalmi változásokat követi figyelemmel, mig a Blue Noses művészcsoport az orosz abszurd hagyományt folytatja, viccek, vázlatok, rögtönzések révén. Videóik a kisemberekről szólnak.
 
Budapest, Országos Idegennyelvű Könyvtár (Molnár u. 11.)
Homolya Gábor képzőművész, Óráról órára – 2014. február 5. - 2014. február 28.
Egy sokoldalú művész mutatkozik be a tárlaton, aki az újrafelhsználás egyik formáját valósitja meg az órákkal. Személyére egyébként is jellemző a bütykölés, mely sokoldalú művészi tevékenységre sarkallotta eddig, és sakallja napjainkban is. Rajzolás, festés, aobjekt készités, arculat, könyvborító, prospektus, naptár, plakát, csomagolás vagy éppen web-oldal tervezés, fényképezés, de igazi nagy szerelme az animáció, mellyel filmeket alkot. Különböző műveivel, zömükben a kisfilmekkel, több hazai és nemzetközi pályázaton érdemelt ki dijakat.
 
Szeged, Fekete Ház (Somogyi ú. 13 )
Száz fotó a XX. századi Szeged száz évéről. Szeged villanófényben – 2014. február 6. - 2014. március 31.
A város egy évszázadának történelemformáló és mindennapjait fényképekkel bemutató tárlaton minden évtizedről tíz-tíz fotográfia szól, és az egyes blokkok mellé 1-1 tárgyat is rendeltek. Felelevenedig segitségükkel Horthy 1919-ben indult új kurzusa; a két világháború közötti egyetemi város, a püspöki székhely, a – jelentős mértékben Klebelsberg Kunonak köszönhető kulturális központ szerep, a Fekete Ház hadi kórházat alakitva, az 1956-ban fellobbant forradalom lángja, Rákosi és Sztáli óriásportréi, a kommunista jelszavakkal körbemolinózott Szegedi Szinház, a ledöntött Elnin szobor, szegedi épületek és közéleti személyiségek ...
 
Kecskemét, Magyar Fotográfiai Múzeum (Katona József tér 12.)
Used Stones. Alpern Bernadett kiállítása – 2014. február 6. - 2014. április 12.
A fényképkiállitás az élet mulandóságát egy speciális szemszögből mutatja be, felhivva a figyelmet egyúttal a valaha virágzó közösségek imatereinek az talakulására is. Útjai során kilenc ország 25 településén 30 egykori zsinagógáról készitett felvételt, melyek ma korábbi használatuktól eltérően funkcionálnka: bútorraktár, tűzoltószertár, night club vagy éppen fotográfiai múzeum működik bennük.  
 
Makó, József Attila Városi Könyvtár és Múzeum (Deák Ferenc u. 2.)
Esküvői fotókiállítás –2014. február 6. - 2014. február 12.
A Házasság hetének alkalmából a Városi Könyvtár és Múzeum a múzeum gyűjteményéből esküvői fényképeket válogatott össze, melyek a makói élet különböző korszakait mutatják be, és az esküvői szokásokba is bepillantást engednek.  
 
 
 
Előzetes:
Tatabánya, Tatabányai Múzeum (Szent Borbála tér 1.)
A Tatabányai Múzeum új szerzeményei 2010-2013 – 2014. február 13. - 2014. április 6.
A tárlat 2010-2013 gyűjteménygyarapításáról nyújt tájékoztatást a régészeti feltárások és a rendszeres, tudatos gyűjteményépítés során gyűjtött tárgyakkal. Mindezek Tatabánya város támogatásával és lakosainak önzetlenségével tudtak a gyűjteménybe kerülni.
 
Tatabánya, Városi Könyvtár (Népház utca 5.)
Mese – 2014. február 13. - 2014.  
szép meseillusztrációs kiállítás
 
 
 
II. Bemutatjuk
Őserdei ösvényeken – 2013. november 25. - állandó kiállítás
 
A Kárpátok ásványai – 2013. november 25. - állandó kiállítás


A tárlatok helyszíne:
Miskolc, Pannontenger Múzeum (Görgey Artúr u. 28.)
 
 
Ha kíváncsi vagy a részletekre hét végén meghallgathatod!
 
Zenei betétek:
Aqua, Aquarius
Aqua, Roses Are Red
Szerkesztő-műsorvezető: dr. Győry Hedvig
Zenei szerkesztő: Király Hedvig
Technikai munkatárs: Padi Géza
A műsor a KKDSZ támogatásával készült.