Milyen lesz az idei év időjárása? Figyeld a most következő napokat!

Csízió,

vagyis a csillagászati tudománynak rövid és értelmes leírása
 
A csillagok, üstökösök és égi jelek különféle természetéről; az emberi nem négyféle véralkatáról, természetéről és a tulajdonságáról és arról, hogy mindenik hónapban micsoda rendet tartson az ember ételben, italban, alvásban, fürdésben, tisztulásban és érvágásban.
(Mezőgazdasági kiadó, Budapest 1986)
Készült az 1909. évi kiadás szövege és a Landerer nyomdak fametszetei nyomán.
 
XXXI.
Karácson nap után való 12 napból.
Esztendőről esztendőre minden hónap minőségét mikép ismerhetni meg?
 
Az előbbi prognosztikumban az időnek megismertetéséről bőven szólottunk, mindazonáltal a következő magyarázatokhoz is a mi eleink igen értettek, és meg is becsülték ugy mint bizonyos dolgot. Mert Karácson napjától fogva tizenkét egész napot számlálván, a minő idő van napról-napra, olyan van hóról-hóra egész esztendőn át, mert egy nap egy egész hónapot jelent. Ugymint Nagykarácson napja Boldogasszony havát jelenti, másodnap Karácson után Bőjtelő havát, harmadik nap jelenti Bőjtmás havát, negyedik nap szent György havát, ötödik nap Pünkösd havát, hatodik szent Iván havát, hetedik szent Jakab havát, nyolczadik nap Kisasszony havát, kilenczedik nap szent Mihály havát, tizedik nap Mindszent havát, tizenegyedik nap szent András havát, 12-dik nap Karácson mivoltát jelenti.*
 
* Jegyzés. Mások azt Lucza napjától kezdik és Karácson napig számlálják.