Bezerédj Amália, Flóri könyve, részlet

Íme egy vers Bezerédj Amália, kislánya számára készített könyvéből, mely korszak szokásának megfelelően a "rímekbe szedett illemtan" műfaját követi, és alatta néhány szó a szerzőről.
 
JÓ FELTÉTELEK:
Először ha felkelek.
Hálát adok Istennek;
Szülőimet azonban
Megköszöntöm nyájasan.
És megmosdom azután,
A mint illik, szép tisztán
Megfésülöm hajamat,
Csinosítom magamat!
Úgy örömest nézel rám,
Ha tiszta testem, ruhám.
Csak a ki felöltözött,
Jelenjen meg más előtt.
Felöltözve, ha ettem
reggelit, s megköszöntem,
Oskolába kell mennem;
Én ezt örömest teszem.
Tanulok ott szívesen,
S haza jövök csendesen;
Nem állok meg az utczán,
Nem nézek minden után;
Nem kiáltok s csevegek,
rossz gyermekkel nem megyek;
Mert rosszat tanulhatnék,
Én is aztán rossz lennék;
Otthon csendes s jó vagyok,
Anyámnak szót fogadok;
Soha sem veszekedem;
Testvérimet szeretem.
Ha szülőimmel nyugszunk,
Beszélem, mit tanultunk;
Szívből ezek örülnek,
S engemet mind szeretnek. 
 
Bezerédj Amália (1804-1837),
aki birtokukon az első falusi kisdedóvót, vagyis óvodát létre hozta, egy könyvecskét készített kislánya számára, akit egyébként 1834. május 8-án kereszteltek meg a kislányt Floriana Maria Anna Elisabeth Antónia névre. Bezerédj György és Szegedi Antónia a kislányuknak választott névvel, a Flóra, Flóri, Floricza, Flórika név meghonosítói lettek nálunk. Bezerédj Amália egyébként álnév alatt már korábban is publikált: 1825-26-ban a „Verbunkos” címen kottát adott ki, 1835-ben „A remeték” címmel regényt, majd 1836-ban megírta az első magyar nyelvű verses, képes, kottás daloskönyvet, mely gyermekeknek szólt. A díszes kivitelű „Flóri könyve. Sok szép képekkel, földrajzokkal és muzsika melléklettel” kötet már csak halála után jelent meg, de 1887-ig további 16 kiadást megért még. Mivel tüdőbetegségébe még 1837 szeptember 21-én belehalt, Bezerédj Amália irodalmi hagyatékát férje rendezte sajtó alá 1839-1840-ben.